Van koop tot wonen - Kallisto

Van koop tot wonen

Het kopen van een woning

Het kopen van een woning is een bijzondere en spannende gebeurtenis. In deze brochure heb je kunnen lezen over de ruime en complete appartementen (verder te noemen: “woningen”) in het plan Kallisto. De brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de woningen. Mochten er vragen zijn, laat het ons weten! Onze makelaar of kopersbegeleider beantwoorden ze graag.

Het tekenen van de Koop-/aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van een koop-/aannemings-overeenkomst wordt de koop van een woning vastgelegd. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder de woning is gekocht. Deze koop-/aannemingsovereenkomst dient als contractstuk. De technische tekeningen en technische omschrijving zijn bepalend bij de bouw van de woning. Deze gegevens zijn verzameld in een kopersinformatiemap. Onze makelaar heeft de kopersinformatiemap tot zijn beschikking en kan hierover een nadere toelichting geven.

Aanvraag hypotheek

Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst kan een hypotheekadviseur je behulpzaam zijn bij de aanvraag voor een hypothecaire lening. Wij raden je aan om voor de aankoop een oriënterend gesprek aan te gaan over jouw mogelijkheden. Hiermee voorkomt je verrassingen achteraf.

Eigendomsoverdracht ‘levering’

Uiteindelijk vindt de eigendomsoverdracht plaats. De eigendomsoverdracht geschiedt d.m.v. een ‘akte van levering’ bij de notaris: deze akte wordt ook wel ‘leveringsakte’ genoemd. Voordat de levering plaatsvindt, neemt de notaris contact met je op om een afspraak te maken voor de levering. Bij de levering is het noodzakelijk dat de hypotheek is geregeld. De notaris zal bij het maken van de afspraak je hier nogmaals op wijzen. Als je een def initieve keuze hebt gemaakt voor een hypotheek, kunt je dit doorgeven aan de notaris. De notaris kan dan een hypotheekakte opmaken.

Hierover maak je zelf met de notaris afspraken. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de koopsom van de woning. De notaris regelt vervolgens in samenspraak met jouw hypotheekverlener alles om de levering op de afgesproken datum plaats te laten vinden. Dit betekent dat je bij levering een tweetal akten ondertekent: de leveringsakte en de hypotheekakte.

Wanneer je moet betalen

De eerste betaling geschiedt bij de levering. Dit is de grondtermijn vermeerderd met de plankosten. Als de bouwwerkzaamheden al zijn gestart, moeten ook eventuele reeds vervallen bouwtermijnen bij de levering worden betaald. Tijdens de bouwwerkzaamheden worden afhankelijk van de stand van het werk termijnen bij je in rekening gebracht. Deze termijnen dien je naar jouw hypotheekverstrekker te sturen voor betaling.

Jouw woning ‘op maat’

Na het ondertekenen van de koop-/aannemings-overeenkomst en het behalen van de verkoopdoelstelling neemt de kopersbegeleider van Bouwbedrijf Lont contact met je op voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt jouw woning besproken, evenals jouw wensen voor aanpassing van de woning.

Oplevering

Uiteindelijk krijg je van Bouwbedrijf Lont bericht over de oplevering van de woning. De procedure voor de oplevering is beschreven in de technische omschrijving die je ontvangt bij de koop-/aannemingsovereenkomst. Onze kopersbegeleider kan je hierover ook nader informeren.

Woningborg garantie- en waarborgregeling

De woning wordt gebouwd onder Woningborg-garantie. Hiervoor wordt na ondertekenen van de  koop-/aanneemovereenkomst een certificaat verstrekt. Het certificaat van deze regeling wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborgcertificaat. De woningborg garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering (zie ook www.woningborg.nl).