Kopersbegeleiding & sanitair - Kallisto

Kopersbegeleiding & sanitair

Wonen gaat iedereen aan. Voor totaalbouwer Lont is woningbouw een thuiswedstrijd, omdat huisvesting nu eenmaal een eerste levensbehoefte is. Hart voor de klant betekent bij ons: de toekomstige bewoner altijd centraal stellen. Dat doen we door sociaal vakmanschap te tonen, van voorbereiding tot de uitvoering en oplevering.

Afstemming met de toekomstige bewoners is essentieel. Daarom is professionele kopersbegeleiding vanzelfsprekend. Onze kopersbegeleiders hebben veel ervaring in de begeleiding van nieuwbouw. Samen bespreek je het hele voorbereidings- en uitvoeringsproces. Ons digitale interactieve kopersplatform zorgt voor optimale afstemming van informatie.

Voor jouw woning/appartement hebben we een sanitair- en tegelpakket samengesteld.

Het standaard sanitair en tegelwerk kun je te zijner tijd bekijken in de showroom van de desbetreffende projectleverancier(s). Je hebt daarnaast de mogelijkheid om voor ander dan het standaard sanitair en/of tegelwerk te kiezen. De prijsconsequenties hiervan verrekenen wij met je als meer-/minderwerk. Het standaard (of afwijkend) sanitair en tegelwerk van jouw keuze brengen we voor oplevering aan. Zodra voldoende woningen/appartementen verkocht zijn en start bouw in zicht is, nodigt onze kopersbegeleider je uit voor een gesprek waarin keuzemogelijkheden en het verdere proces worden toegelicht.

Kopersbegeleiding: Begeleiding van nieuwbouw